CÔNG TY TNHH TM DV Y TÂM

Kinh doanh thiết bị y tế và hoá chất xét nghiệm

Hotine: +84 (08)-54317986

Địa chỉ: Số 15 đường 267A Ba Tơ, P.7, Q.8, TP.Hồ Chí Minh

Thứ hai, 18/10/2021

Home > Product > Điện giải

Điện giải

Hoá chất điện giải

  • Chi tiết sản phẩm

 Cung cấp các loại hoá chất điện giải dùng cho các máy ProLyte, Medica, ILYTE và AVL

- ME 2123D dành cho máy Medica 4 thông số Na/K/Ca/pH - Quy cách: 800ml/pack

- ME 2121D dành cho máy Medica 3 thông số Na/K/Cl- Quy cách: 800ml/pack

- IL 2121D dành cho máy ProLyte 3 thông số Na/K/Cl- Quy cách: 800ml/pack

- IL 2123D dành cho máy ILYTE 4 thông số Na/K/Ca/pH- Quy cách: 800ml/pack

-AVL 9180 dành cho máy AVL-Quy cách: 380ml/pack

- Nước rửa hàng ngày (Daily Rinse) -Quy cách: 100ml + 6 chai bột (5g)

- Chất chuẩn ( Control Mission) level 1/2/3 ( Low/Normal/High) - Quy cách 3ml/lọ

  • Sản phảm khác